Kjære medlemmer,

Aller først må det bemerkes med stor tyngde at vi savner dere alle sammen på klinikken og i treningssalen. Det har selvsagt vært vanskelig for oss å ikke kunne møte på jobb, tilby og legge til rette for rehabilitering, behandlinger og trening. Det å ikke kunne bistå og hjelpe hver enkelt av dere har vært krevende å innrette seg etter. Vi ser frem til å møte dere igjen, så snart forholdene ligger til rette for dette. Vi kan nesten ikke vente med å åpne dørene og rette hele fokuset på hovedpulsåren i LFI Helse & Trening – nemlig alle dere som er medlemmer og pasienter hos oss.

Vi vil benytte anledningen til å takke for alle positive tilbakemeldinger og den massive støtten dere har utvist. Vi er ydmyke for denne rausheten og forståelsen. Tusen takk. Vårt største fokus nå er at alle holder seg friske og tar vare på de nære og kjære. Dugnaden som alle er en del av er selvsagt krevende, men uunngåelig.

Som kjent er covid-19 erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsemessige konsekvenser for mange. For å stoppe spredning, har altså Helsedirektoratet i medhold av smittevernloven § 4-1 annet ledd, fattet vedtak om blant annet å stenge virksomheter som LFI Helse & Trening. Det er foreløpig usikkert når vi kan åpne igjen, men forholder oss utelukkende til avgitte myndighetskrav.

Vi jobber konkret og intenst med å håndtere de økonomiske utfordringer som vi står overfor. Det er mange hensyn som skal ivaretas. I henhold til abonnementsvilkårene er ikke LFI Helse og Trening ansvarlig for begrensninger eller hindringer av treningsmuligheter på grunn av forhold som vi ikke har kontroll over. Vi ønsker like fullt at dere som medlemmer kompenseres for perioden vi nå er inne i, hvor treningstilbudet ikke kan opprettholdes som forutsatt. Reduksjonen innebærer at vi i første omgang ikke vil kreve medlemskontingent for perioden 16. mars – 9. april. Dette vil bli hensyntatt i forbindelse med neste forskuddsbetaling, den 20. april. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når det gjelder tiltak og løsninger etter denne perioden, også avhengig av epidemiens utvikling, myndighetskrav og den økonomiske situasjonen i selskapet. Vi håper at dere har forståelse for dette.

Vi gleder oss til å se dere igjen!

I den grad dere har spørsmål, må dere gjerne ta kontakt.

Alt godt.

Med vennlig hilsen

LFI Helse & Trening AS
Thomas Sewell
Daglig leder


Informasjon 18. mars

Tusen takk for den massive støtten dere nå viser oss. Det varmer veldig og gir håp om at LFI Helse & Trening skal klare seg gjennom dette ❤️

Det viktigste nå er uansett å følge alle råd fra myndighetene. Hensynet til folks helse må komme først. Vi må alle være med på dugnaden for å hjelpe de som er mest sårbare.

Samtidig må vi sørge for at vi har et fungerende samfunn å komme tilbake til. Vi må jobbe for at det er et LFI Helse & Trening å komme tilbake til, slik at vi kan fortsette å tilby våre tjenester og legge til rette for rehabilitering og trening. Vi må jobbe for at alle på LFI Helse & Trening beholder jobbene sine.

Vi er bekymret for om vi klarer de utfordringene som nå står foran oss, men de siste dagene har gitt oss tro på at vi skal få til dette sammen med dere 👨‍👩‍👧‍👦

Hva gjør vi nå?

Vi startet i går med å legge ut inspirerende treningsvideoer du kan være med på hjemmefra. Vi jobber også med å få lagt ut videoer for dere som er i en rehabiliteringsprosess samt andre tiltak for å stimulere til aktivitet. Følg med på våre facebook- og nettsider. Dersom dette varer i mange uker er det en utfordring at mange blir sittende inaktive hjemme. Vi skal derfor stimulere og legge til rette for aktivitet.

Siden LFI Helse & Trening er stengt skal vi gjøre det vi kan for at alt er så bra som mulig når dere kommer tilbake 💪

Litt praktisk informasjon

Vi informerer dere litt nå, og så trenger vi de neste dagene på å finne svar og løsninger. Vi vil komme med informasjon om disse løsningene på mandag eller tirsdag i neste uke, sendt ut til hver og en av dere via sms. Vi håper dere har forståelse for at vi ikke kan behandle alle spørsmål før vi selv har funnet svar og kommet fram til løsninger, og ber om at dere venter til vi har denne informasjonen 🙏

Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle spørsmål nå. Vi har heldigvis fått veldig få henvendelser om frysing og avslutning av medlemskap, noe vi setter stor pris på. Et medlem som hadde frosset medlemskapet, ville at vi skulle åpne opp igjen betaling nå, og et medlem som hadde sagt opp før vi ble stengt har annullert oppsigelsen og skulle ikke si opp medlemskapet i denne situasjonen. Slikt rører oss veldig 💓

Myndighetene har kommet med gode ordninger som hjelper både bedriftene og alle de som nå permitteres eller er sykmeldt. VIRKE sier at trekkene som går nå 20. mars, og som allerede ligger til trekk hos bankene, skal gå som normalt. Så må LFI Helse & Trening i etterkant finne løsninger for den perioden som har vært stengt. Vi ber derfor om at ingen stopper trekkene sine nå. Det vil føre til mye ekstra-arbeid.

Vi skal finne gode løsninger som kompenserer for perioden LFI Helse & Trening er stengt. Vi ønsker å gi tilbake. Vi jobber med løsninger for dette, men utfordringen er å ta hele tapet nå. Da er det ikke sikkert LFI Helse & Trening klarer seg. Derfor ser vi på løsninger som sprer tapene over tid. Kanskje kan mange av dere hjelpe oss, men dersom du er i en situasjon hvor dette blir vanskelig ber vi deg om å sende oss en e-post. Sammen skal vi finne løsninger. Har du imidlertid mulighet til å beholde medlemskapet ditt og stå sammen med oss gjennom dette ber vi deg om å gjøre det. Vår bønn til dere er derfor at hvis du kan – så hjelp oss nå.

Vi savner dere og gleder oss til vi ser dere på LFI Helse & Trening igjen ❤️

Fram til da skal vi gjøre det vi kan for å stimulere til aktivitet og for at LFI Helse & Trening er der for dere når denne krisen er over.

Med vennlig hilsen
Thomas Sewell
Daglig leder