Elisabeth Rygge

Dominic Scott
Psykomotorisk fysioterapeut

Elisabeth Rygge

Interessefelt:
Sammensatte symptomer og plager. At kropp og sinn er gjensidig forbundet med hverandre. Hvordan stress, bekymringer, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Å skape en trygg og tillitsfull behandlingsrelasjon som utgangspunkt for å kunne være hjelp til selvhjelp.

Utdanning:
2006: BSc Mensendieck-fysioterapeut, Høgskolen i Oslo
2014: Videreutddanning Psykomotorisk fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus
2016: MSc Master i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Erfaring:
Allsidig arbeidserfaring som fysioterapeut siden 2007. Har de senere årene arbeidet som psykomotorisk fysioterapeut med driftstilskudd i Sogndal og i Oslo.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder