En kronisk lidelse i vev, muskulatur eller sene er en skade som kroppens naturlie helningsmekansimer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger ned og inn i det skadede vevet. Overalt i kroppens vev og muskelmasse finnes naturlige gassbobler som blant annet inneholder nitrogen. Som resultat av den hurtige interaksjonen mellom positivt og negativt trykk, setter disse boblene i bevegelse, ekspanderer og komprimerer, og noen av boblene sprekker. Dette frigjør gasser og substanser fra vevsboblene som øker blodsirkulasjon/stoffskiftet i skadeområdet og lindrer smerte. Dette kalles kavitasjon. Redusert smerteopplevelse gir tilbake kraften og et naturlig bevegelsesmønster. Mellom behandlingene setter kroppen selv i gang en naturlig reparasjonsprosess som fører til at irritasjon av behandlingsområdet dempes. Kroppen starter med andre ord igjen å behandle seg selv.