Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Offentlig autorisasjon er nødvendig for å kunne arbeide som fysioterapeut. Fysioterapeuters kunnskap innen bevegelse er sentralt i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapi rettet mot kroppslige og psykiske plager, samt tilrettelegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser, kan bevare og fremme god helse. Menneskets funksjon er avhengig av helsetilstand, personlighet og livsbetingelser. En ubalanse i disse faktorene kan utløse sykdom.

Diagnostisering

Ved diagnostisering tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie der han stiller spørsmål om det aktuelle problemet. Dette for å skape et helhetlig bilde av pasienten. Deretter gjør han en grundig undersøkelse. En første gangs konsultasjon tar som regel en klokketime.

Behandling

Behandlingen bestemmes utifra de funn vi gjør under diagnostiseringen. Vi velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten. Vanligvis varer en behandling 30 til 45 minutter.

Vi behandler

 • Nakkeplager
 • Kneplager
 • Belastningslidelser
 • Ryggplager
 • Isjas
 • Bekkenløsning
 • Sene- og muskelbetennelser
 • Ankel/fot plager
 • Postoperativ behandling
 • Idrettsskader
 • Hodepine
 • Armsmerter